Khăn gội đầu

15,000 VND

Kích thước: 35 cm x 80 cm x 100 gram

Giá NY: 25,000 đ
Giá bán: 15,000 đ
Khuyến mại: Khuyến mại giảm giá 75%